Medlemmer

Her er oversikten av alle medlemmer i Kristiansand Bygmesterforening. Det er bare mestere med gyldig mesterbrev som kan benytte mestermerket og mestertittelen.
Medlemmer

PASSIVT
MEDLEM

Image

Nicolay Eigestad


 

 

PASSIVT
MEDLEM

Image

Erik Gitmark


 

 
Medlemmer