Image

Bygg mulighetene

Bygg mulighetene

Ønsker du å bli lærling i tømrerfaget?
Det er flere veier til et svennebrev, her har du en oversikt over noen av dem:


Alternativ 1

ImageImage

Alternativ 2

ImageImage

Alternativ 3 - Voksenopplæring

Her er det mange muligheter. For mer info ta kontakt med Hege Tønnessen på tlf: 977 97 079 E-post: hege@byggmesterforeningen.no

Søk her

Ønsker du å bli tømrer søker du bygg -og anleggsteknikk. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søk - klikk her

Lærebedrifter

Finne en godkjent lærebedrift. Se listen over lærlingebedrifter her.

Mulighetene ved å bli tømrer

Mulighetene er der - valget er ditt! Etter svennebrevet kan du gå videre til å bli blant annet byggmester, ingeniør eller arkitekt.

Du kan velge disse videreutdanningsmulighetene:


Mesterbrevutdanning

Toårig teknisk fagskole

Ingeniør- eller teknisk høgskole


Byggmester - Mesterbrevutdanning

Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterskolen og bli byggmester. Denne typen videreutdanning holdes gjerne på kveldstid, slik at du kan jobbe på dagen. Når du har bestått eksamen, og oppfyller kravene til praksis, kan du få mesterbrev og starte egen bedrift som byggmester!

Les mer om mesterutdanning hos Mesterbrevnemnda.

Tekniker - Teknisk Fagskole

Tar du toårig teknisk fagskole kan du blant annet arbeide med prosjektering, tegning og dimensjonering av konstruksjoner.

Ingeniør/Sivilingeniør/Sivilarkitekt - Høgskole eller universitet

Vil du gå videre og bli ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt må du ta 1 år allmenfaglig påbygging før ingeniørhøgskolen eller universitetet.
Bli tømrer 1

Tømrer - et sikkert yrkesvalg!

I en tid med stor etterspørsel på fagarbeidere, og et like stort etterslep av bygging av nye boliger, er det å få lærlingplass, og i neste omgang jobb, nesten garantert. Jobbmulighetene trenger du derfor ikke bekymre deg for dersom du gjør tømrer til ditt yrkesvalg.

Som tømrer kan du jobbe med ombygging/tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering/restaurering og feltutbygging.

Du kan få jobb i et av landets mange byggmesterfirmaer, eller entreprenørfirmaer som ofte har egne tømreravdelinger. Fagfolk med svennebrev i tømrerfaget er også ettertraktet i andre sammenhenger - som innenfor drift og vedlikehold av eiendom.

Ingen maskiner kan erstatte tømreren. Så lenge mennesket bygger, vil det være bruk for din kunnskap.

Et sikkert yrkesvalg - tømrerutdanning gir trygghet for framtida!


Bli tømrer 2

Som tømrer får du en spennende jobb!

Som tømrer får du en spennende jobb hvor mye avhenger av deg selv. Du arbeider ofte sammen med andre i små eller store arbeidslag. Samarbeid med andre håndverkere på byggeplassen som rørleggere, murere, malere og elektrikere, er en naturlig del av hverdagen.


Kontakt

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Hege Tønnessen:

Tlf: 977 97 079
E-post: hege@byggmesterforeningen.no