Avfall Sør Bedrift

Vi leverer renovasjons-tjenester til virksomheter innen privat og offentlig næringsliv.

Vi har et mottak i Sørlandsparken og et på Mjåvann industri-område. Vi tilbyr inn-samling av avfall gjennom beholder- og container-løsninger og mottak og innsamling av farlig avfall, risikoavfall og papir til makulering. Hugging og avsetning av treavfall.