Advokatfirma Tofte DA

Advokatfirma Tofta DA er sørlandets største advokatfirma, med 18 advokater.

Tofte har blandt annet bred erfaring innen bygg- og entrepriserett og har god kapasitet til å håndtere små og store oppdrag. I tillegg har Tofte betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder som plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, eiendomsutvikling, samt skatt og avgift. Byggmesterforeningen og Tofte har på denne bakgrunn inngått en samarbeidsavtale for å kunne tilby foreninges medlemmer effektiv og kompetent juridisk bistand innenfor de fagområder som berørermedlemmenes virksomhet. Som en del av avtalen vil advokatene i Tofte tilby en kort innledende veiledning på telefon ("help-desk funksjon") uten kostnad for medlemmene. Ved behov og dersom medlemmet ønsker videre oppfølging, vil oppdraget bli registrert og fakturert i henhold til Toftes alminnelige oppdragsvilkår. Tofte vil også tilby jevnlig kurs i regi av Byggmesterforeningen som en del av avtalen.

Følgende advokater tilknyttet entreprisegruppen i Tofte vil håndtere avtalen med Byggmesterforeningen:

Andreas Dale: 905 51 988
Kjell Fredvik: 916 13 501
Sven Farbrot: 971 51 390
Erik Eriksen: 911 51 644