Historie, tradisjon og nytenking siden 1903

Du finner oss i

Kronprinsens gate 14

 

2. april 1903 etablerte 18 byggmestere Kristiansand Byggmesterforening.

Etter drøye 120 år kan det konstateres
at foreningen er mer aktiv enn noen sinne.

Altså i sin beste form. Medlemstallet har da

også hele 98 byggmestere.

 

Foreningen eier cirka 400 kvm kontor, undervisnings og møtelokaler i Kronprinsens gate 14   

 

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert august 1979 av Kristiansand Byggmesterforening.
Alle medlemmer som tar inn lærlinger er forpliktet til å gjøre dette gjennom opplæringskontoret.

Kristiansand Byggmesterforening har egen reklamasjonsnemd. Tiltakshavere som ikke er fornøyd med arbeider utført av våre medlemmer kan benytte seg av denne.Kristiansand Byggmesterforenings formål.

 


Å ivareta medlemsbedriftenes økonomiske og faglige felles interesse.

Fremme felles tiltak for medlemsbedriftene gjennom positiv markedsføring.
Arbeide for tømrerfagets rekruttering og bidra til opplæring gjennom inntak av tilstrekkelig antall lærlinger.
Være tømrerbransjens organ ovenfor myndigheter og leverandører.
Være et servicekontor og kompetansesenter for medlemmene.
Medvirke til et godt forhold mellom medlemsbedriftene og deres ansatte.
Ta opp til behandling saker av en hver art som har felles interesse for medlemsbedriftene.
Være opptatt av å knytte sosial kontakt mellom medlemmene, bl.a. gjennom utenomfaglige arrangementer og turer. 

 
Kristiansand Byggmesterforening - Kronprinsensgate 14 - 4614 Kristiansand S - Telefon 38 02 26 00