Hva skjer?

Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening?

- Våre medlemmer tilbys kontinuerlig oppdatering og etterutdanning.


- Fagets tradisjoner ivaretas


- Riktig valg av materialerog god byggeskikk.


- Høy faglig kompetanse


- God kjennskap til fagets bygge og konstruksjonsprinsipper

Lenker til lover og regler?

Kontrakt for Håndverkertjenester:
http://www.forbrukerradet.no/kontrakter


Bustadoppføringslova:
http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-043.html


Håndverkertjenesteloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-063.html


ByggSøk
er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.
http://dibk.no/byggsok/